Göran Ellung

Name:            Göran Ellung

Phone:            +766 450 777

Email:              goran@ellung.se

Address:         Ringvägen 12, 181 51

City:                 Lidingö, Sverige                                       

GÖRAN ELLUNG

Dokumentärfilmare och journalist


Jag har producerat ett antal dokumentärer för TV4 och för Sveriges Television, varav en  belönades med Stora Journalistpriset.


Inriktningen på dokumentärerna är samhällsskildrande och samhällsgranskande och de handlar ofta om de stora skeenden i samtiden som påverkar oss alla.


Jag var med och byggde upp samhällsgranskande magasinet Kalla Fakta  som redaktionschef och reporter


Under flera år var jag  ansvarig för samhällsprogrammen på TV4 och senare programdirektör för samhälls- och nyhetsprogrammen samt sportprogrammen på TV4.


Därefter VD för det nystartade Nyhetsbolaget som producerade all samhällsjournalistik till TV4 samt NyhetskanalenTV4 News. .